Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

Được tổ chức tại 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận từ ngày 01-02/12/202

 

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

 Hội nghị Khoa học tiêu hóa toàn quốc lần thứ 29 năm 2023

Tin liên quan